Επαναπροκήρυξη: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών επιστημονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας

Επαναπροκήρυξη: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών επιστημονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, θα προβεί στην ανάθεση παροχής
υπηρεσιών Επιστημονικής παρακολούθησης για την:
«Προκαταρκτική εκτίμηση της
κατάστασης των ιχθυοπληθυσμών και της ποιότητας των υδάτων της τεχνητής λίμνης
πηγών Αώου, με στόχο την αειφόρο διαχείριση του οικοσυστήματος και τον περιορισμό
των ξενικών ειδών»
, σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία …

Εκδήλωση ενδιαφέροντος έως και την Τρίτη, 21 Μαϊου 2019.

Περισσότερα

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.