Προγράμματα χρηματοδότησης

1. «Προστασία και Διατήρηση της βιοποικιλότητας Εθνικού Πάρκου Βορείας Πίνδου», στα πλαίσια του Ε.Π. «Περιβάλλον και ΑΕΙ Φόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

2. Στήριξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου, στα πλαίσια του Πράσινου Ταμείου 2013

3. Conservation actions for improving conditions of human -bear coexistence in Northern Pindos ARCPIN, στα πλαίσια του Life+Nature