Προγράμματα χρηματοδότησης

1. «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»

2. Στήριξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στα πλαίσια του Πράσινου Ταμείου 2020

3. «Διαχειριστικές δράσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου»

4. LIFE ARCPROM (LIFE18 NAT / GR / 000768) Το LIFE ARCPROM έχει στόχο τη βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας σε τέσσερα Εθνικά Πάρκα της N. Eυρώπης, τρία στην Ελλάδα (Πρεσπών, Β.Πίνδου, Οροσειράς Ροδόπης)  και ένα στην Ιταλία (Majella). To έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και θα έχει διάρκεια 5 χρόνων.