Προγράμματα χρηματοδότησης

1. «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»

2. Στήριξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στα πλαίσια του Πράσινου Ταμείου 2020

3. «Διαχειριστικές δράσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου»

4. Conservation actions for improving conditions of human -bear coexistence in Northern Pindos ARCPIN, στα πλαίσια του Life+Nature