Προσωπικό

Στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου απασχολούνται 7 άτομα επιστημονικό προσωπικό, 6 φύλακες και 7 ξεναγοί. Υπό την εποπτεία του λειτουργούν 5 Κέντρα Πληροφόρησης σε κομβικά σημεία του Εθνικού Πάρκου (Ασπράγγελοι, Μέτσοβο, Μαυραναίοι, Βοβούσα και Πάπιγκο) ενώ στο προσεχές μέλλον σχεδιάζεται η λειτουργία ενός νέου Κέντρου Πληροφόρησης στην Κλειδωνιά του Δήμου Κόνιτσας. Λειτουργεί επίσης τέσσερα Κλιμάκια φύλαξης με περιοχές ευθύνης το Ζαγόρι, την Κόνιτσα, το Μέτσοβο και την περιοχή των Γρεβενών.

Η Κατανομή του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης στις διοικητικές ενότητες του έχει ως ακολούθως:

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διευθυντής: Βάκκας Μιχάλης, ΠΕ Δασολόγος

 • Γραφείο Νομικής Υποστήριξης: Κλεοπάτρα Μητρογιάννη, Δικηγόρος, Νομ. Σύμβουλος του Φ.Δ. – Εξωτερικός Συνεργάτης

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπεύθυνη Τμήματος:  κ. Κοντογιάννη Αθηνά, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

 • Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:
  • Μωυσιάδη Χρυσή, ΤΕ Ηλεκτρονικής, Διοικητικός – Γραμματέας
  • Εξωτερικός Συνεργάτης, Λογιστής/Οικονομολόγος
  • Εξωτερικός Συνεργάτης, Ορκωτός Ελεγκτής/Λογιστής
 • Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμο
  • κ. Κοντογιάννη Αθηνά, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

 

ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υπεύθυνος Τμήματος: Κοράκης Αθανάσιος, ΠΕ Περιβαλλοντολόγος

 • Γραφείο Εποπτείας / Φύλαξης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου:

Υπεύθυνος Γραφείου: Πέτσης Νικόλαος, ΠΕ Δασολόγος

 • Τζαμπούρα Μαρία, ΔΕ Φύλακας Κλιμακίου Ασπραγγέλων
 • Ντάφλη Αλεξάνδρα, ΔΕ Φύλακας Κλιμακίου Ασπραγγέλων
 • Καραμπίνα Αθανασία, ΔΕ Φύλακας Κλιμακίου Μετσόβου
 • Τσιοτίκας Ζήσης, ΔΕ Φύλακας Κλιμακίου Μαυραναίων
 • Ψαρράς Στυλιανός, ΔΕ Φύλακας Κλιμακίου Κόνιτσας
 • Φίτσιου Ιωάννα, ΔΕ Φύλακας Κλιμακίου Κόνιτσας

 

 • Γραφείο Παρακολούθησης Παραμέτρων Περιβάλλοντος:
  • Πέτσης Νικόλαος, ΠΕ Δασολόγος
  • Κυριαζής Νικόλαος, ΤΕ Δασοπόνων

 

 • Γραφείο Τεχνικών Παρεμβάσεων/Τεχνικής Υποστήριξης:

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπεύθυνη Τμήματος: Παπιγκιώτη Αλεξάνδρα, ΠΕ Πολιτικών Επιστημών & Ιστορίας

 

 • Γραφείο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
  • Στάρα Σοφία, ΔΕ Ξεναγός Κέντρου Πληροφόρησης Ασπραγγέλων
  • Στεργίου Άρτεμις, ΔΕ Ξεναγός Κέντρου Πληροφόρησης Ασπραγγέλων
  • Σταγκογιάννης Αντώνης, ΔΕ Ξεναγός Κέντρου Πληροφόρησης Βοβούσας
  • Σιώτας Πολύμερος, ΔΕ Ξεναγός Κέντρου Πληροφόρησης Μετσόβου
  • Ζέρβα Στυλιανή, ΔΕ Ξεναγός Κέντρου Πληροφόρησης Μαυραναίων
  • Κολώκα Καίτη, ΔΕ Ξεναγός Κέντρου Πληροφόρησης Κλειδωνιάς
  • Μυλωνάς Κωνσταντίνος, ΔΕ Ξεναγός Κέντρου Πληροφόρησης Παπίγκου

 

 • Γραφείο Εκπαίδευσης
  • Στάρα Σοφία, ΔΕ Ξεναγός Κέντρου Πληροφόρησης Ασπραγγέλων
  • Στεργίου Άρτεμις, ΔΕ Ξεναγός Κέντρου Πληροφόρησης Ασπραγγέλων
  • Σταγκογιάννης Αντώνης, ΔΕ Ξεναγός Κέντρου Πληροφόρησης Βοβούσας
  • Σιώτας Πολύμερος, ΔΕ Ξεναγός Κέντρου Πληροφόρησης Μετσόβου
  • Ζέρβα Στυλιανή, ΔΕ Ξεναγός Κέντρου Πληροφόρησης Μαυραναίων
  • Κολώκα Καίτη, ΔΕ Ξεναγός Κέντρου Πληροφόρησης Κλειδωνιάς
  • Μυλωνάς Κωνσταντίνος, ΔΕ Ξεναγός Κέντρου Πληροφόρησης Παπίγκου

 

Τα καθήκοντα του ανωτέρω προσωπικού περιγράφονται στον σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (ΦΕΚ 787 Β΄/10-06-2005) καθώς και στις Συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.