Ανάθεση παροχής υπηρεσιών επιστημονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας.

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών επιστημονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, θα προβεί στην ανάθεση παροχής
υπηρεσιών Επιστημονικής παρακολούθησης για την:
«Προκαταρκτική εκτίμηση της
κατάστασης των ιχθυοπληθυσμών και της ποιότητας των υδάτων της τεχνητής λίμνης
πηγών Αώου, με στόχο την αειφόρο διαχείριση του οικοσυστήματος και τον περιορισμό
των ξενικών ειδών»

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εντός των επομένων 15 εργάσιμων ημερών.

Περισσότερα

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.