Ανακοίνωση για Ηλεκτροφόρες Περιφράξεις Πρασινο Ταμειο 2019

Ανακοίνωση για Ηλεκτροφόρες Περιφράξεις Πρασινο Ταμειο 2019

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ

Πληροφορίες: κα. Κοντογιάννη Αθηνά

κ. Πέτσης Νικόλαος

Τηλέφωνο: 2653022806

Τηλ- Fax : 26530 22241

e-mail: pindos.np@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων συνύπαρξης του τοπικού παραγωγικού πληθυσμού με τα είδη άγριας πανίδας (κυρίως αρκούδες), κατά την υλοποίηση του Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, προμηθεύτηκε ηλεκτροφόρες περιφράξεις.

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 587/3-07-2018 1η Απόφαση στο θέμα 10 της 2ης/18/15-06-2018 (Α.Δ.Α.:ΨΖΣΨ46Μ9Θ3-ΓΤ2) Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, αποφασίστηκε η δωρεάν παραχώρηση 9 Ηλεκτροφόρων Περιφράξεων, σε παραγωγούς της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Σε παραγωγούς του Νομού Ιωαννίνων που δραστηριοποιούνται εντός του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, θα διατεθούν συνολικά 5 περιφράξεις (3 με πάνελ και 2 με σύνδεση με ηλ. ρεύμα).

Σε παραγωγούς του Νομού Γρεβενών που δραστηριοποιούνται εντός του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, θα διατεθούν συνολικά 4 περιφράξεις (3 με πάνελ και 1 με σύνδεση με ηλ. ρεύμα).

Οι τοπικοί παραγωγοί (φυσικά πρόσωπα) που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην δράση, θα πρέπει να καταθέσουν είτε στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης, στους Ασπραγγέλους του Δήμου Ζαγορίου, είτε στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φ.Δ. στους Μαυραναίους του Δήμου Γρεβενών έως και την 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:

Α. Aίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία θα μπορούν να προμηθεύονται από τα ανωτέρω σημεία υποβολής αιτήσεων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης (www.pindosnationalpark.gr).

Β. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία

Γ. Αντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης έτους 2019, από το Γενικό Αγροτικό Συνεταιρισμό (Ένωση Αγροτών)

Για τους κτηνοτρόφους- αγρότες  (επιπλέον των ανωτέρω Α -Β-Γ):

  • Βεβαίωση από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου του οικείου Νομού για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Για τους μελισσοκόμους (επιπλέον των ανωτέρω Α – Β-Γ):

  • Φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) πλήρους (όλων των σελίδων) μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
  • Βεβαίωση του οικείου Δήμου ή οποιοδήποτε έγγραφο, με το οποίο αποδεικνύεται ότι η μελισσοκομική δραστηριότητα ασκείται εντός  της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Η παραχώρηση θα γίνει μετά από την υποβολή από τους ενδιαφερομένους της σχετικής Αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Θα ακολουθήσει δημόσια ανοιχτή κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί για τους ενδιαφερόμενους από το Νομό Ιωαννίνων στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στους Ασπραγγέλους του Δήμου Ζαγορίου στις 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00, ενώ για τους ενδιαφερομένους του Νομού Γρεβενών στο Κέντρο Πληροφόρησης Μαυραναίων στο Δήμο Γρεβενών στις 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

Έπειτα από την επιλογή τους, οι δικαιούχοι θα υπογράψουν Συμφωνητικό Παραλαβής.

Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ

Δασολόγος, Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ

Καταβάστε την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.