Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Στα ορεινά δασικά οικοσυστήματα της Βόρειας Πίνδου διατηρείται για πολλούς αιώνες µια θαυμαστή σχέση ισόρροπης συμβίωσης ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο. Τα πλούσια δάση της περιοχής βοήθησαν καθοριστικά στην επιβίωσή του, κέρδισαν το σεβασμό του και καθόρισαν τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν μέσα σε αυτά.

Σε δασικά οικοσυστήματα ιδρύθηκαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να λειτουργούν αρμονικά και να αποτελούν πόλους έλξης και σημεία αναφοράς πολλοί παραδοσιακοί οικισμοί, πλαισιωμένοι από πληθώρα θρησκευτικών και άλλων μνημείων.

Τα μονοπάτια, οι περίτεχνες σκάλες, τα απαράμιλλα κτίσματα και τα πολυάριθμα πέτρινα, μονότοξα, δίτοξα και τρίτοξα γεφύρια, αριστουργήματα της τέχνης των ντόπιων μαστόρων, αποτελούν τους αδιάψευστους μάρτυρες μιας μακράς επιτυχημένης ιστορικής και αναπτυξιακής διαδρομής και σηματοδοτούν τις δυνατότητες μιας ανάλογης πορείας στο μέλλον.