Δελτίο τύπου για ηλεκτροφόρες περιφράξεις 2019

Δελτίο τύπου για ηλεκτροφόρες περιφράξεις 2019

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων συνύπαρξης του τοπικού παραγωγικού πληθυσμού με τα είδη άγριας πανίδας (κυρίως αρκούδες), θα προβεί στην δωρεάν παραχώρηση εννέα (9) Ηλεκτροφόρων Περιφράξεων, σε παραγωγούς της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Τις συγκεκριμένες περιφράξεις προμηθεύτηκε ο Φορέας Διαχείρισης κατά την υλοποίηση του Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο.

Συγκεκριμένα κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 587/3-07-2018 1η Απόφασης στο θέμα 10 της 2ης/18/15-06-2018 (Α.Δ.Α.:ΨΖΣΨ46Μ9Θ3-ΓΤ2) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ. Δ. αποφασίστηκε να διατεθούν:

  • πέντε (5) περιφράξεις (3 με πάνελ και 2 με σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα) σε παραγωγούς του Νομού Ιωαννίνων που δραστηριοποιούνται εντός του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και
  • τέσσερεις (4) περιφράξεις (3 με πάνελ και 1 με σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα) σε παραγωγούς του Νομού Γρεβενών που δραστηριοποιούνται εντός του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

Οι τοπικοί παραγωγοί (φυσικά πρόσωπα) που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην δράση, θα πρέπει να καταθέσουν είτε στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης, στους Ασπραγγέλους του Δήμου Ζαγορίου, είτε στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φ.Δ. στους Μαυραναίους του Δήμου Γρεβενών έως και την  Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:

Α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία θα μπορούν να προμηθεύονται από τα ανωτέρω σημεία υποβολής αιτήσεων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης (www.pindosnationalpark.gr).

Β. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία

Γ. Αντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης έτους 2019, από το Γενικό Αγροτικό Συνεταιρισμό (Ένωση Αγροτών)

Για τους κτηνοτρόφους- αγρότες (επιπλέον των ανωτέρω Α -Β-Γ):

  • Βεβαίωση από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου του οικείου Νομού για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Για τους μελισσοκόμους (επιπλέον των ανωτέρω Α – Β-Γ):

  • Φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) πλήρους (όλων των σελίδων) μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
  • Βεβαίωση του οικείου Δήμου ή οποιοδήποτε έγγραφο, με το οποίο αποδεικνύεται ότι η μελισσοκομική δραστηριότητα ασκείται εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Η παραχώρηση θα γίνει μετά την υποβολή από τους ενδιαφερομένους της σχετικής Αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Θα ακολουθήσει δημόσια ανοιχτή κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 για τους ενδιαφερόμενους από το Νομό Ιωαννίνων στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στους Ασπραγγέλους του Δήμου Ζαγορίου, ενώ για τους ενδιαφερομένους του Νομού Γρεβενών στο Κέντρο Πληροφόρησης Μαυραναίων στο Δήμο Γρεβενών.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.