Δελτίο τύπου: Συστήματα τηλεματικής διαχείρισης

Δελτίο τύπου: Συστήματα τηλεματικής διαχείρισης

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου με στόχο την αρτιότερη επόπτευση – φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση, στα τέσσερα οχήματα επόπτευσης – φύλαξης που διαθέτει, ενός συστήματος τηλεματικής διαχείρισης το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο της γεωγραφικής θέσης των οχημάτων μέσω εφαρμογής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο.

Σκοπός του Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) είναι αξιοποιώντας ένα τέτοιο προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας, να πετύχει τον αρτιότερο και αποτελεσματικότερο (cost-efficient) έλεγχο της συνολικής κίνησης των οχημάτων, εντός των 2.000.000 στρεμμάτων στα οποία εκτείνεται το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, επιτρέποντας τον ακριβή εντοπισμό της γεωγραφικής θέσης κάθε οχήματος, την διαδρομή του σε πραγματικό χρόνο και τις τυχόν αποκλίσεις από το καθιερωμένο πρόγραμμα δρομολογίων. Επίσης το συγκεκριμένο σύστημα, προσφέρει ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες συνολικές αναφορές ως προς τις διαδρομές των οχημάτων και τις περιοχές που καλύφθηκαν, δίνοντας τη δυνατότητα στα στελέχη του ΦΔ αφενός να εντοπίζουν περιοχές με ελλιπή επόπτευση, και αφετέρου να προχωρούν στον επανασχεδιασμό των διαδρομών μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος.

Επιπρόσθετα, η επιλογή του συστήματος τηλεματικής διαχείρισης αποσκοπεί στην άμεση και γρήγορη αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων, στη μείωση του χρόνου αδράνειας των οχημάτων, στη βελτίωση της συνεργασίας με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς επίσης στην αύξηση της ασφάλειας των εποπτών – φυλάκων του Εθνικού Πάρκου μέσω της αποτύπωσης της ακριβούς θέσης τους στην τεράστια έκταση της προστατευόμενης περιοχής, σε «πραγματικό» χρόνο.

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου έχει εντάξει στη καθημερινή του λειτουργία και συνεχίζει να προωθεί δυναμικά, τη χρήση των καινοτόμων τεχνολογιών στην διαχειριστικές του δράσεις μέσα από την κατάθεση ολοκληρωμένων διαχειριστικών προτάσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία (ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE, INTERREG, κ.ά.).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.