Δελτίο τύπου

Δελτίο τύπου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου πραγματοποίησε το διήμερο 12 και 13 Δεκεμβρίου 2019 την πρώτη δράση δικτύωσης Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας μας. Συγκεκριμένα, στα Άνω Πεδινά του Δήμου Ζαγορίου συστήθηκε με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για την Προστασία του Αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra) και της Αρκούδας (Ursus arctos), αποτελούμενο από 5 Φορείς Διαχείρισης: 1) Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, 2) Οροσειράς Ροδόπης, 3) Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, 4) Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων & Μετεώρων και 5) Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού & Μαλιακού κόλπου. Το Δίκτυο συγκροτήθηκε  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συγκεκριμένα του Πακέτου Εργασιών 2: Δικτύωση/ Τεχνογνωσία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών/ Επιστημονική Τεκμηρίωση.

Στην 1η Συνάντηση του Δικτύου, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, τα στελέχη των πέντε Φορέων Διαχείρισης ενημερώθηκαν αρχικά για την κατανομή των δύο εμβληματικών ειδών στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου από τον κ. Θανάση Κοράκη Περιβαλλοντολόγο, Υπεύθυνο του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΦΔ Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Στην συνέχεια οι ειδικοί επιστήμονες κ.κ. Χαρητάκης Παπαϊωάννου Δρ. Βιολογίας, στέλεχος της Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε. και Γιώργος Μερτζάνης Δρ. Βιολογίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜΚΟ Καλλιστώ, παρουσίασαν αντίστοιχα, την κατάσταση διατήρησης του αγριόγιδου στην Ελλάδα και τις προδιαγραφές και τα εργαλεία για την κατάρτιση ενός ενιαίου πρωτοκόλλου παρακολούθησης της καφέ αρκούδας στα πέντε Εθνικά Πάρκα. Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα διαχειριστικά ζητήματα και τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα δύο είδη, παρουσιάστηκαν οι διαχειριστικές δράσεις που υλοποιούνται σε κάθε Φορέα Διαχείρισης, ο σχεδιασμός ενόψει υλοποίησης των δράσεων για τα συγκεκριμένα είδη που έχουν προταθεί για χρηματοδότηση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ καθώς και τα διαχειριστικά προβλήματα και ιδιαιτερότητες κάθε προστατευόμενης περιοχής.

Κοινή υπήρξε η διαπίστωση ότι και για τα δύο προστατευόμενα είδη παρατηρείται ανάκαμψη του πληθυσμού τους καθώς και επανεγκατάσταση σε περιοχές από τις οποίες είχαν εξαφανισθεί για δεκαετίες. Παράλληλα, αποτέλεσε επίσης κοινή διαπίστωση ότι προκύπτουν νέες απειλές για τα είδη αυτά, και γι’ αυτό απαιτείται συνεχής αναπροσαρμογή των διαχειριστικών δράσεων ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στα δύο είδη από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Τα στελέχη των Φορέων Διαχείρισης και οι ειδικοί επιστήμονες συμφώνησαν ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου Δικτύου πέραν της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μπορεί να τροφοδοτήσει την κεντρική διοίκηση, με έγκυρα στοιχεία για τα δύο είδη σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας που απορρέουν από τις σχετικές Κοινοτικές οδηγίες.

Οι εργασίες του διημέρου ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου με επισκέψεις στο πεδίο σε επιλεγμένες θέσεις του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου με σημαντική παρουσία των δύο ειδών ενώ το ραντεβού για την επόμενη ετήσια συνάντηση του Δικτύου, δόθηκε για το 2020.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου ευχαριστεί θερμά τα στελέχη των Φορέων Διαχείρισης, τους ειδικούς επιστήμονες καθώς και το Δήμαρχο Ζαγορίου κ. Γιώργο Σουκουβέλο για την παραχώρηση του χώρου της συνάντησης αλλά και για την θερμή υποστήριξη των εργασιών του διημέρου.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.