Δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου

Δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου διοργάνωσε με επιτυχία, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015, ημερίδα με τίτλο ««Δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου». Η ημερίδα διοργανώθηκε με την συνεργασία της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου, στους Ασπραγγέλους.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα 5 Προγράμματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Μαθητών και οι 7 Εκδρομές Ερμηνείας Περιβάλλοντος που σχεδίασε και υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης με στόχο την περιβαλλοντική ενημέρωση των μαθητών και θέματα την προστατευόμενη περιοχή, τα είδη πανίδας, τα είδη χλωρίδας, την ορνιθοπανίδα, το νερό, το δάσος, τους οικισμούς, τα γεφύρια κ.α. Επίσης η κα Τρικαλίτη Αγγελική, Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού παρουσίασε στους συμμετέχοντες την έννοια του Αειφόρου Σχολείου και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενταχθούν τα σχολεία σε αυτό.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων εκπαιδευτικών και των στελεχών του Φορέα Διαχείρισης όπου και εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με τη συμμετοχής τους στις ανωτέρω δράσεις.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο Κέντρο Πληροφόρησης Ασπραγγέλων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Εικόνα 024 Εικόνα 078

No Comments

Post A Comment