Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου: Οικοσυστήματα-Βιοποικιλότητα

Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου: Οικοσυστήματα-Βιοποικιλότητα

Η ιστορία των προστατευόμενων περιοχών (Π.Π.) στη χώρα μας αρχίζει το 1937 με την ίδρυση των πρώτων πέντε Εθνικών Δρυμών (ν. 856/1937)…

Περισσότερα

No Comments

Post A Comment