Εκδρομές Ερμηνείας Περιβάλλοντος

Οι Εκδρομές Ερμηνείας Περιβάλλοντος που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι μαθητές το σχολικό έτος 2019- 2020 είναι οι ακόλουθες:

 

 1. «Κήποι Ζαγορίου: Ο δρόμος του νερού»

 

Έναρξη και λήξη διαδρομής: Η πλατεία του οικισμού των Κήπων

 

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για μία διαδρομή σε δασικό δρόμο που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της διαχείρισης του νερού και παράλληλα την γνωριμία τους με πολιτιστικά μνημεία της περιοχής όπως τα γεφύρια και οι νερόμυλοι. Στην έναρξη της πεζοπορίας γίνεται αναγνώριση τοπίου και προσανατολισμός με την χρήση πυξίδας. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν επιλεγεί οχτώ σταθμοί στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

 • Τα είδη βλάστησης και χλωρίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Το ανθρωπογενές περιβάλλον – οικισμός Κήπων
 • Το νερό ως το πολυτιμότερο αγαθό –  ο κύκλος του νερού
 • Τα γεφύρια και η αρχιτεκτονική τους
 • Τα εξωτερικά μέρη και τη χρήσης του νερόμυλου
 • Επισκέπτονται και ξεναγούνται στο εσωτερικό του Νερόμυλου των Κήπων
 • Τα είδη πανίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Τον τρόπο ελέγχου της ποιότητας του νερού (θερμοκρασία, pH, ασπόνδυλα, κ.α.)

 

 1. «Κουκούλι Ζαγορίου: Βότανα και βικογιατροί»

 

Έναρξη και λήξη διαδρομής: Το πάρκινγκ του οικισμού του Κουκουλίου

 

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για μία κυκλική διαδρομή που έχει ως στόχο την γνωριμία των μαθητών με την πλούσια χλωρίδα και βλάστηση της περιοχής του Εθνικού Πάρκου και γίνεται στα καλντερίμια εντός του οικισμού του Κουκουλίου.  Στην έναρξη της πεζοπορίας γίνεται αναγνώριση τοπίου και προσανατολισμός με την χρήση πυξίδας. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν επιλεγεί έξι σταθμοί στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

 • Τα είδη βλάστησης και χλωρίδας που συναντώνται στη περιοχή
 • Τα φαρμακευτικά φυτά και τους περίφημους Βικογιατρούς
 • Επισκέπτονται και ξεναγούνται στο Βοτανικό Μουσείο «Κώστα Λαζαρίδη»
 • Τα είδη πανίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Το ανθρωπογενές περιβάλλον – αρχιτεκτονική των οικισμών του Ζαγορίου
 • Την πλατεία του οικισμού, τον επιβλητικό πλάτανο και τον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

 

 1. «Βίτσα Ζαγορίου: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο»

Έναρξη: Αρχαιολογικός χώρος Βίτσας

Λήξη διαδρομής: Η πλατεία του οικισμού της Βίτσας

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για μια διαδρομή εντός του οικισμού της Βίτσας στην οποία οι μαθητές καλούνται μέσα από ένα φανταστικό ταξίδι στο χρόνο να γνωρίσουν την πολιτιστική ταυτότητα και την βιοποικιλότητα της περιοχής καθώς και τη σημασία της προστασίας του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος. Στην έναρξη της πεζοπορίας γίνεται αναγνώριση τοπίου και προσανατολισμός με την χρήση πυξίδας. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν επιλεγεί έξι σταθμοί στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

 • Τον αρχαιολογικό οικισμό και τα ευρήματα του
 • Τα είδη βλάστησης και χλωρίδας που συναντώνται στη περιοχή
 • Τους βυζαντινούς ναούς της περιοχής (Ι.Ν. Αγίου Νικολάου)
 • Τα είδη πανίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Το ανθρωπογενές περιβάλλον – αρχιτεκτονική των οικισμών του Ζαγορίου
 • Την πλατεία του οικισμού και τον επιβλητικό πλάτανο

Η Εκδρομή υλοποιείται σε συνεργασία με την ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

 1. «Όρλιακας: Ένα τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους»

Έναρξη διαδρομής: Θέση Καραστέργιος

Λήξη διαδρομής: Κατασκηνώσεις Ζιάκα

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για μια διαδρομή σε δασικό δρόμο που έχει ως στόχο την γνωριμία των μαθητών με ένα από τα δασικά οικοσυστήματα του Εθνικού Πάρκου. Στην έναρξη της πεζοπορίας γίνεται αναγνώριση τοπίου και προσανατολισμός με την χρήση πυξίδας. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν επιλεγεί πέντε σταθμοί στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

 • Τα είδη βλάστησης και χλωρίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Τα είδη πανίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Τους σημαντικούς γεωλογικούς σχηματισμούς
 • Τον τρόπο αναγνώρισης φυτικών ειδών
 • Τις απειλές του δάσους και τους τρόπους αντιμετώπισής τους

 

 1. «Ελαφότοπος Ζαγορίου: Παραδοσιακά επαγγέλματα στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου»

Έναρξη και λήξη διαδρομής: Το παρκινγκ του οικισμού του Ελαφοτόπου.

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για μία κυκλική διαδρομή εντός του οικισμού του Ελαφοτόπου στην οποία οι μαθητές αρχικά γνωρίζουν ένα παραδοσιακό οικισμό του Ζαγορίου περπατώντας στα καλντερίμια του, θαυμάζοντας τα πέτρινα οικήματα και τους ναούς με τα σπάνια λιθόγλυπτα και παράλληλα ενημερώνονται για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Στη συνέχεια φτάνουν στο Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων για να δούνε από κοντά όλα τα εργαλεία και τα χρηστικά αντικείμενα που ήταν απαραίτητα τους επαγγελματίες των παλαιότερων εποχών. Κλείνοντας την εκδρομή οι μαθητές συμμετέχουν στην πλατεία του οικισμού σε εργαστήρι κατασκευής λιθογλύπτων. Στην έναρξη της πεζοπορίας γίνεται αναγνώριση τοπίου και προσανατολισμός με τη χρήση πυξίδας. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν επιλεγεί έξι σταθμοί στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

 • Το ανθρωπογενές περιβάλλον – οικισμός Ελαφοτόπου
 • Την αρχιτεκτονική των οικισμών του Ζαγορίου και για τα λιθόγλυπτα της περιοχής
 • Τα είδη βλάστησης και χλωρίδας που συναντώνται στη περιοχή
 • Τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (έτος κατασκευής 1857 με ιστορικό δυο προηγουμένων μικρών Ναών)
 • Το Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων όπου ξεναγούνται από τον δημιουργό και υπεύθυνο του Μουσείου κ. Οικονομίδη Μιχάλη
 • Τον τρόπο κατασκευής των λιθογλύπτων συμμετέχοντας σε εργαστήρι κατασκευής με την καθοδήγηση του κ. Οικονομίδη Μιχάλη

Η Εκδρομή έχει σχεδιασθεί και υλοποιείται σε συνεργασία με τον κ. Οικονομίδη Μιχάλη, δημιουργό και υπεύθυνο του Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου Παραδοσιακών Επαγγελμάτων Ελαφοτόπου.

 1. «Μέτσοβο: Τοπικά προϊόντα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Έναρξη διαδρομής: Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Μετσόβου

Λήξη διαδρομής: Ξυλουργείο ΑΦΟΙ ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για μία διαδρομή εντός του οικισμού του Μετσόβου στην οποία οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα της περιοχής εστιάζοντας στην παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται για την δημιουργία του κρασιού και στην διαδικασία κατασκευής ξυλόγλυπτων. Επισκέπτονται και ξεναγούνται στο Οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ καθώς και στο Ξυλουργείο ΑΦΟΙ ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.. Στην έναρξη της πεζοπορίας γίνεται αναγνώριση τοπίου και προσανατολισμός με τη χρήση πυξίδας. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν επιλεγεί πέντε σταθμοί στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

 • Το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής – ο  οικισμός του Μετσόβου
 • Τα τοπικά προϊόντα της περιοχής
 • Τον τρόπο παραγωγής του κρασιού με την αναλυτική ξενάγηση στο Οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ
 • Τα είδη βλάστησης και χλωρίδας που συναντώνται στη περιοχή
 • Τα δασικά προϊόντα της περιοχής – επίσκεψη στο ξυλουργείο ΑΦΟΙ ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Εργαστήριο κατασκευής ξυλόγλυπτων)

Η Εκδρομή υλοποιείται σε συνεργασία με το Οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ και το ξυλουργείο ΑΦΟΙ ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

 

 1. «Σκάλα Βίτσας: Το Μονοπάτι της Συνύπαρξης».

Έναρξη διαδρομής: Η πλατεία του οικισμού της Βίτσας

Λήξη διαδρομής: Το γεφύρι του Νούτσου ή Κόκκορη

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και εστιάζει στη συνύπαρξη του ανθρώπου και των δραστηριοτήτων του με την άγρια ζωή και ιδιαίτερα με τους πληθυσμούς των μεγάλων σαρκοφάγων, όπως είναι ο λύκος και η αρκούδα. Οι μαθητές κάνοντας μια διαδρομή περίπου 3,5 χιλιομέτρων, που ξεκινάει από την πλατεία της Βίτσας και καταλήγει στο γεφύρι του Κόκκορη, αναζητούν ίχνη, γνώσεις και μαρτυρίες, κρυμμένα μέσα σε ειδικά κουτιά που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του μονοπατιού – αλλά και στους ίδιους τους σημαντικούς οικοτόπους της περιοχής, ώστε να ανασυγκροτήσουν με αυτά το περίπλοκο παζλ της συνύπαρξης των τοπικών κοινοτήτων με την άγρια ζωή.

Η Εκδρομή έχει σχεδιασθεί από την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την άγρια ζωή και την φύση Καλλιστώ και υλοποιείται σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

 

 1. «Η τεχνητή λίμνη των Πηγών Αώου».

 

Η εκδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και περιλαμβάνει επίσκεψη στον υδροηλεκτρικό σταθμό της ΔΕΗ στη Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων όπου οι μαθητές ξεναγούνται, από τους υπευθύνους της ΔΕΗ, στους χώρους του εργοστασίου και ενημερώνονται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την τεχνητή λίμνη ενώ στην συνέχεια επισκέπτονται την τεχνητή λίμνη και το κυρίως φράγμα όπου με την συνοδεία των στελεχών του Φορέα Διαχείρισης πραγματοποιούν μια διαδρομή δίπλα στη λίμνη και ενημερώνονται για το οικοσύστημά της και τους τρόπους παρακολούθησής του.

Πέραν των ανωτέρω δράσεων τα σχολεία μπορούν, χωρίς να παρακολουθήσουν κάποιο από τα Προγράμματα ή τις Εκδρομές του Φορέα Διαχείρισης, να συνδυάσουν την επίσκεψή τους στην Προστατευόμενη Περιοχή με δωρεάν ξενάγηση σε ένα από τα πέντε Κέντρα Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (Ασπράγγελοι, Πάπιγκο, Βοβούσα, Μέτσοβο, Μαυραναίοι).

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή και την βιωματική γνώση δηλαδή την άμεση επαφή των μαθητών με το μοναδικό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής του Εθνικού Πάρκου έχει σχεδιάσει και υλοποιεί, για το σχολικό έτος 2016 – 2017, τις ακόλουθες Εκδρομές Ερμηνείας Περιβάλλοντος εντός της προστατευόμενης περιοχής:

 

 1. «Κήποι Ζαγορίου: Ο δρόμος του νερού»

Έναρξη και λήξη διαδρομής: Η πλατεία του οικισμού των Κήπων

 

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για μία διαδρομή σε δασικό δρόμο που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της διαχείρισης του νερού και παράλληλα την γνωριμία τους με πολιτιστικά μνημεία της περιοχής όπως τα γεφύρια και οι νερόμυλοι. Στην έναρξη της πεζοπορίας διανέμεται στους μαθητές χάρτης της διαδρομής, γίνεται αναγνώριση τοπίου και προσανατολισμός με την χρήση πυξίδας. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν επιλεγεί οχτώ σταθμοί στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

 • Τα είδη βλάστησης και χλωρίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Το ανθρωπογενές περιβάλλον – οικισμός Κήπων
 • Το νερό ως το πολυτιμότερο αγαθό – ο κύκλος του νερού
 • Τα γεφύρια και η αρχιτεκτονική τους
 • Τα εξωτερικά μέρη και τη χρήσης του νερόμυλου
 • Επισκέπτονται και ξεναγούνται στο εσωτερικό του Νερόμυλου των Κήπων
 • Τα είδη πανίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Τον τρόπο ελέγχου της ποιότητας του νερού (θερμοκρασία, pH, ασπόνδυλα, κ.α.)

 

 1. «Κουκούλι Ζαγορίου: Βότανα και βικογιατροί»

Έναρξη και λήξη διαδρομής: Το πάρκινγκ του οικισμού του Κουκουλίου

 

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για μία κυκλική διαδρομή που έχει ως στόχο την γνωριμία των μαθητών με την πλούσια χλωρίδα και βλάστηση της περιοχής του Εθνικού Πάρκου και γίνεται στα καλντερίμια εντός του οικισμού του Κουκουλίου. Στην έναρξη της πεζοπορίας διανέμεται στους μαθητές χάρτης της διαδρομής, γίνεται αναγνώριση τοπίου και προσανατολισμός με την χρήση πυξίδας. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν επιλεγεί έξι σταθμοί στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

 • Τα είδη βλάστησης και χλωρίδας που συναντώνται στη περιοχή
 • Τα φαρμακευτικά φυτά και τους περίφημους Βικογιατρούς
 • Επισκέπτονται και ξεναγούνται στο Βοτανικό Μουσείο «Κώστα Λαζαρίδη»
 • Τα είδη πανίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Το ανθρωπογενές περιβάλλον – αρχιτεκτονική των οικισμών του Ζαγορίου
 • Την πλατεία του οικισμού, τον επιβλητικό πλάτανο και τον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

 

 1. «Βίτσα Ζαγορίου: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο»

Έναρξη: Αρχαιολογικός χώρος Βίτσας

Λήξη διαδρομής: Η πλατεία του οικισμού της Βίτσας

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για μια διαδρομή εντός του οικισμού της Βίτσας στην οποία οι μαθητές καλούνται μέσα από ένα φανταστικό ταξίδι στο χρόνο να γνωρίσουν την πολιτιστική ταυτότητα και την βιοποικιλότητα της περιοχής καθώς και τη σημασία της προστασίας του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος. Στην έναρξη της πεζοπορίας διανέμεται στους μαθητές χάρτης της διαδρομής, γίνεται αναγνώριση τοπίου και προσανατολισμός με την χρήση πυξίδας. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν επιλεγεί έξι σταθμοί στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

 • Τον αρχαιολογικό οικισμό και τα ευρήματα του
 • Τα είδη βλάστησης και χλωρίδας που συναντώνται στη περιοχή
 • Τους βυζαντινούς ναούς της περιοχής (Ι.Ν. Αγίου Νικολάου)
 • Τα είδη πανίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Το ανθρωπογενές περιβάλλον – αρχιτεκτονική των οικισμών του Ζαγορίου
 • Την πλατεία του οικισμού και τον επιβλητικό πλάτανο

Η Εκδρομή υλοποιείται σε συνεργασία με την ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

 1. «Κόνιτσα: Το Δάσος και η διαχείριση του»

Έναρξη διαδρομής: Κατασκηνώσεις Κόνιτσας

Λήξη διαδρομής: Ο οικισμός Πηγή Κόνιτσας

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για μια διαδρομή σε δασικό δρόμο που έχει ως στόχο την γνωριμία των μαθητών με ένα από τα δασικά οικοσυστήματα του Εθνικού Πάρκου. Στην έναρξη της πεζοπορίας διανέμεται στους μαθητές χάρτης της διαδρομής, γίνεται αναγνώριση τοπίου και προσανατολισμός με την χρήση πυξίδας. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν επιλεγεί έξι σταθμοί στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

 • Τα είδη βλάστησης και χλωρίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Τη διαχείριση του δάσους και την επιλογή δασοπονικών ειδών προς υλοτόμηση
 • Τον τρόπο υπολογισμού της ηλικίας των δέντρων
 • Τα είδη πανίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Τον τρόπο αναγνώρισης φυτικών ειδών
 • Τις απειλές του δάσους και τους τρόπους αντιμετώπισής τους

Η Εκδρομή υλοποιείται σε συνεργασία με το Δασαρχείο Κόνιτσας.

 

 1. «Βοϊδομάτης :Το καθαρότερο ποτάμι της Ευρώπης»

Έναρξη και λήξη διαδρομής: Κλειδωνιά Κόνιτσας

 

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για μια διαδρομή εντός του παραποτάμιου δάσους που έχει ως στόχο την γνωριμία των μαθητών με ένα υδάτινο οικοσύστημα του Εθνικού Πάρκου. Στην έναρξη της πεζοπορίας διανέμεται στους μαθητές χάρτης της διαδρομής, γίνεται αναγνώριση τοπίου και προσανατολισμός με την χρήση πυξίδας. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν επιλεγεί επτά σταθμοί στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

 • Το Βοϊδομάτη και το υδάτινο οικοσύστημά του
 • Τα είδη βλάστησης και χλωρίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Τον τρόπο ανάγνωσης ενός δασικού χάρτη
 • Τα είδη πανίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Τα γεφύρια και η αρχιτεκτονική τους
 • Τον τρόπο ελέγχου της ποιότητας του νερού (θερμοκρασία, pH, ασπόνδυλα, κ.α.)
 • Τον τρόπο αναγνώρισης φυτικών ειδών

 

 1. «Όρλιακας: Ένα τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους»

Έναρξη διαδρομής: Θέση Καραστέργιος

Λήξη διαδρομής: Κατασκηνώσεις Ζιάκα

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για μια διαδρομή σε δασικό δρόμο που έχει ως στόχο την γνωριμία των μαθητών με ένα από τα δασικά οικοσυστήματα του Εθνικού Πάρκου. Στην έναρξη της πεζοπορίας διανέμεται στους μαθητές χάρτης της διαδρομής, γίνεται αναγνώριση τοπίου και προσανατολισμός με την χρήση πυξίδας. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν επιλεγεί πέντε σταθμοί στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

 • Τα είδη βλάστησης και χλωρίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Τα είδη πανίδας που συναντώνται στην περιοχή
 • Τους σημαντικούς γεωλογικούς σχηματισμούς
 • Τον τρόπο αναγνώρισης φυτικών ειδών
 • Τις απειλές του δάσους και τους τρόπους αντιμετώπισής τους

 

 1. «Ελαφότοπος Ζαγορίου: Παραδοσιακά επαγγέλματα στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου» (με έμφαση στα λιθόγλυπτα της περιοχής)

Έναρξη και λήξη διαδρομής: Το παρκινγκ του οικισμού του Ελαφοτόπου.

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου. Πρόκειται για μία κυκλική διαδρομή εντός του οικισμού του Ελαφοτόπου στην οποία οι μαθητές αρχικά γνωρίζουν ένα παραδοσιακό οικισμό του Ζαγορίου περπατώντας στα καλντερίμια του, θαυμάζοντας τα πέτρινα οικήματα και τους ναούς με τα σπάνια λιθόγλυπτα και παράλληλα ενημερώνονται για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Στη συνέχεια φτάνουν στο Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων για να δούνε από κοντά όλα τα εργαλεία και τα χρηστικά αντικείμενα που ήταν απαραίτητα τους επαγγελματίες των παλαιότερων εποχών. Κλείνοντας την εκδρομή οι μαθητές συμμετέχουν στην πλατεία του οικισμού σε εργαστήρι κατασκευής λιθογλύπτων. Στην έναρξη της πεζοπορίας διανέμεται στους μαθητές χάρτης της διαδρομής, γίνεται αναγνώριση τοπίου και προσανατολισμός με τη χρήση πυξίδας. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν επιλεγεί έξι σταθμοί στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

 • Το ανθρωπογενές περιβάλλον – οικισμός Ελαφοτόπου
 • Την αρχιτεκτονική των οικισμών του Ζαγορίου και ενημέρωση από την Δρ. Μαρία Τσούπη, φιλόλογο για τα λιθόγλυπτα της περιοχής
 • Τα είδη βλάστησης και χλωρίδας που συναντώνται στη περιοχή
 • Τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (έτος κατασκευής 1857 με ιστορικό δυο προηγουμένων μικρών Ναών)
 • Το Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων όπου ξεναγούνται από τον δημιουργό και υπεύθυνο του Μουσείου κ. Οικονομίδη Μιχάλη
 • Τον τρόπο κατασκευής των λιθογλύπτων συμμετέχοντας σε εργαστήρι κατασκευής με την καθοδήγηση του κ. Οικονομίδη Μιχάλη

Η Εκδρομή έχει σχεδιασθεί και υλοποιείται σε συνεργασία με τον κ. Οικονομίδη Μιχάλη, δημιουργό και υπεύθυνο του Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου Παραδοσιακών Επαγγελμάτων Ελαφοτόπου καθώς και με την κ. Δρ. Μαρία Τσούπη, φιλόλογο.

 

 1. «Μέτσοβο: Τοπικά προϊόντα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Έναρξη διαδρομής: Κέντρο Πληροφόρησης Μετσόβου

Λήξη διαδρομής: Ξυλουργείο ΑΦΟΙ ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί από μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου. Πρόκειται για μία διαδρομή εντός του οικισμού του Μετσόβου στην οποία οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα της περιοχής εστιάζοντας στην παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται για την δημιουργία του κρασιού και στην διαδικασία κατασκευής ξυλόγλυπτων. Επισκέπτονται και ξεναγούνται δωρεάν στο Οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ καθώς και στο Ξυλουργείο ΑΦΟΙ ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.. Στην έναρξη της πεζοπορίας διανέμεται στους μαθητές χάρτης της διαδρομής, γίνεται αναγνώριση τοπίου και προσανατολισμός με τη χρήση πυξίδας. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν επιλεγεί πέντε σταθμοί στους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

 • Το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής  – ο  οικισμός του Μετσόβου
 • Τα τοπικά προϊόντα της περιοχής
 • Τον τρόπο παραγωγής του κρασιού με την αναλυτική ξενάγηση στο Οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ
 • Τα είδη βλάστησης και χλωρίδας που συναντώνται στη περιοχή
 • Τα δασικά προϊόντα της περιοχής – επίσκεψη στο ξυλουργείο ΑΦΟΙ ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Εργαστήριο κατασκευής ξυλόγλυπτων)

Η Εκδρομή υλοποιείται σε συνεργασία με το Οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ και το ξυλουργείο ΑΦΟΙ ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.