Λειτουργικά Προβλήματα Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Η Περίπτωση του Φορέα Διαχείρισης των Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου

Λειτουργικά Προβλήματα Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Η Περίπτωση του Φορέα Διαχείρισης των Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αποτυπώσει τη σημερινή οργανωτική και λειτουργική κατάσταση των Φορέων Διαχείρισης, τα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν και να προτείνει πολιτικές και μέσα για την επίλυσή τους…

Περισσότερα

No Comments

Post A Comment