Ο Φορέας Διαχείρισης καλεί εθελοντές να λειτουργήσουν μουσεία και βιβλιοθήκες της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Ο Φορέας Διαχείρισης καλεί εθελοντές να λειτουργήσουν μουσεία και βιβλιοθήκες της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου προσκαλεί εθελοντές για το Εθελοντικό Πρόγραμμα Δράσεων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης που σχεδιάζει να υλοποιήσει με θέμα «Λειτουργία Μουσειακών ή Εκθεσιακών χώρων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου».
Το Εθελοντικό Πρόγραμμα αφορά την λειτουργία χώρων οι οποίοι ανήκουν είτε σε τοπικούς συλλόγους είτε σε ΟΤΑ και παρόλο που διαθέτουν προσωπικές συλλογές, φωτογραφικές εκθέσεις, βιβλιοθήκες κ.α. παραμένουν ανενεργοί εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Στόχος του Προγράμματος είναι να καταστούν οι συγκεκριμένοι χώροι επισκέψιμοι για τον τοπικό πληθυσμό και το ευρύτερο κοινό αναδεικνύοντας παράλληλα το περιεχόμενό τους.
Η διάρκεια του Εθελοντικού Προγράμματος θα είναι από τις 8 έως και τις 17 Αυγούστου (10 ημέρες).
Οι υποψήφιοι εθελοντές θα πρέπει να είναι 18 – 50 ετών, να είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, να είναι υγιείς και έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επίσης, θα πρέπει μέχρι και τις 2 Αυγούστου 2017 να προσκομίζουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης, Ασπράγγελοι Δήμου Ζαγορίου ΤΚ 44007, τηλ. 2653022245, 22241 τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1. Συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα
4. Ιατρική γνωμάτευση ότι είναι υγιείς
5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Θεωρείται απαραίτητο να είναι κοινωνικά άτομα, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα που θα αναλάβουν αλλά και στις καθημερινές ασχολίες συντήρησης και καθαριότητας των χώρων που θα λειτουργούν καθώς και των χώρων όπου θα διαμένουν. Η ικανότητα να ζουν και να συνεργάζονται με ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες και συνήθειες είναι αναγκαία. Θα πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένοι με σακίδιο μεταφοράς υλικών, καπέλο, φακό και οποιοδήποτε άλλο υλικό απαιτείται για την ομαλή διαμονή τους στους χώρους φιλοξενίας.
Η διαμονή τους θα είναι δωρεάν σε διάφορες θέσεις εντός της προστατευόμενης περιοχής, ανάλογα με τους χώρους που θα λειτουργούν.
Οι εθελοντές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την μεγαλύτερη χερσαία προστατευόμενη περιοχή της χώρας το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και το μοναδικό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που περικλείει στα όριά του, να ασχοληθούν με δραστηριότητες που δεν συνηθίζουν στην καθημερινότητα τους, να συνεργαστούν με άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα ενώ θα συμμετάσχουν ενεργά στην επίτευξη ενός κοινωφελούς σκοπού.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας συμμετοχής ενώ σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων δεν θα λειτουργήσουν όλοι οι χώροι όπως έχει αρχικώς προγραμματιστεί.
Με την ολοκλήρωση του Εθελοντικού Προγράμματος οι εθελοντές θα λάβουν πιστοποιητικό για τη συμμετοχή τους σε αυτό.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.