Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας & Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας & Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου, πρώτη ημέρα της άνοιξης, και την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου–Αώου και Πίνδου στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού, θα ήθελε να επισημάνει την ανάγκη αφύπνισης όλων απέναντι στην προστασία των δασικών και υδάτινων οικοσυστημάτων και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος. Κάθε χρόνο γίνεται και πιο επιτακτική η ανάγκη για ενεργό συμμετοχή όλων μας προκειμένου να επιτευχθεί η διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου.

Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου αποτελεί τη μεγαλύτερη χερσαία προστατευόμενη περιοχή της χώρας μας περικλείοντας στη έκταση της, εκτός από τους δύο Εθνικούς Δρυμούς Πίνδου (Βάλια Κάλντα) και Βίκου – Αώου και τις έντεκα περιοχές Natura, αρχέγονα δασικά οικοσυστήματα και ποικιλία τύπων οικοτόπων με κυριότερους εκείνους των δασών μαύρης Πεύκης, Οξιάς, Ελάτης, Ρόμπολου και Δρυός. Πέντε τύποι δασικών οικοτόπων του Εθνικού Πάρκου χαρακτηρίζονται από υψηλή οικολογική αξία και σπανιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ περί διατήρησης οικοτόπων και ειδών, δηλαδή αποτελούν τύπους οικοτόπων προτεραιότητας. Επίσης, από τις βραχώδεις κορυφές και τις πυκνοδασωμένες πλαγιές του Εθνικού Πάρκου, ρέουν πολυάριθμα ρέματα και ποτάμια με κυριότερα τον Αώο, το Βοϊδομάτη, τον Βενέτικο και τους παραπόταμους του Άραχθου: Βάρδα και Ζαγορίτικο. Το νερό αποτελώντας πηγή ζωής για τα μοναδικά οικοσυστήματα της Βόρειας Πίνδου και την εξαιρετική βιοποικιλότητα που αυτά διαθέτουν, είναι μεν ένας φυσικός πόρος αλλά δεν παύει να είναι ένας περιορισμένος φυσικός πόρος και γι’ αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευθεί.

Η διατήρηση, προστασία και κατάλληλη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής αποτελεί την κύρια αποστολή του Φορέα Διαχείρισης, σε συνεργασία και συνεννόηση με όλους τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής και βέβαια σε αγαστή συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Φορέας Διαχείρισης στοχεύοντας στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών που αποτελούν ίσως την σημαντικότερη ομάδα ως αποδέκτη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, σχεδίασε και υλοποιεί και φέτος δύο  Εκδρομές Ερμηνείας Περιβάλλοντος με θέμα το Δάσος και το Νερό και αυτό διότι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών μπορεί να συμβάλει ενεργά και αποτελεσματικά καταρχήν στη μετάδοση πληροφοριών και στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με το περιβάλλον, στη γνώση και την κατανόηση της ανθρώπινης παρέμβασης στα οικοσυστήματα και στις επιπτώσεις που αυτή επιφέρει, αλλά κατεξοχήν στη διαμόρφωση και μεταβίβαση αξιών οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν σε νέες στάσεις ζωής.

 

No Comments

Post A Comment