Πακέτο περιβαλλοντικής ενημέρωσης

Το πακέτο περιβαλλοντικής ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πειλαμβάνει:

1) Ενημερωτικό Κείμενο

2) Οδηγός Εκπαιδευτή

3) Παδαγωγικές Δραστηριότητες

4) Υποστηρικτικό Υλικό