Περιορισμοί των περιοχών του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών».

Περιορισμοί των περιοχών του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών».

Με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου απο σήμερα περιορίζονται οι απαγορεύσεις μόνο στις περιοχές που φέρουν βαθμό κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλό) ή 5 (Κατάσταση Συναγερμού) στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Κ.Υ.Α. 1019/4/24-ια’/2021 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.