Προγράμματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου το σχολικό έτος 2019-2020 είναι τα εξής:

 1. «Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο την γνωριμία των μαθητών με την προστατευόμενη περιοχή και περιλαμβάνει παρουσίαση:

 • των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, των Ζωνών Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών και των Περιφερειακών ζωνών του Εθνικού Πάρκου
 • της βιοποικιλότητας
 • των ζωνών βλάστησης
 • των σπάνιων ειδών χλωρίδας (λουλούδια, βότανα, μανιτάρια)
 • των σπάνιων ειδών πανίδας (θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αμφίβια και ψάρια)
 • της γεωλογίας
 • του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (οικισμοί, γεφύρια, μοναστήρια)
 • των μύθων που σχετίζονται με την περιοχή
 • των προβλημάτων και απειλών του Εθνικού Πάρκου
 • του Φορέα Διαχείρισης και των δράσεων του

Το πρόγραμμα ανάλογα με την ηλικία των μαθητών ολοκληρώνεται με παιδαγωγικές δραστηριότητες, κατασκευές, χειροτεχνίες και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

 

 1. «Η πανίδα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο την γνωριμία των μαθητών με τα σπάνια και απειλούμενα είδη πανίδας που συναντώνται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου και περιλαμβάνει παρουσίαση:

 • των πληθυσμών των θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αμφιβίων και ψαριών
 • των απειλούμενων ειδών όπως η αρκούδα, ο λύκος, το αγριόγιδο, το ζαρκάδι, η βίδρα κ.α.
 • της βιολογίας/οικολογίας τους, των διατροφικών συνηθειών τους
 • των βιοτόπων τους
 • των απειλών και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν (σύγκρουση και συνύπαρξη με τον άνθρωπο)
 • των τρόπων παρακολούθησης του πληθυσμού τους (βιοδηλωτικών ενδείξεων κ.α.)

Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει την παρακολούθηση σχετικού διαδραστικού βίντεο και ανάλογα με την ηλικία των μαθητών γίνεται αναφορά σε μύθους που συνδέονται με την περιοχή του Εθνικού Πάρκου ενώ ολοκληρώνεται με παιδαγωγικές δραστηριότητες, κατασκευές, χειροτεχνίες και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

 

 1. «Η βλάστηση και η χλωρίδα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο την γνωριμία των μαθητών με το φυσικό πλούτο της προστατευόμενης περιοχής και περιλαμβάνει παρουσίαση:

 • των δασικών ζωνών βλάστησης και των εδαφικών προτιμήσεων των ειδών
 • των ενδημικών και σπάνιων ειδών χλωρίδας
 • των φυτών με φαρμακευτικές ιδιότητες
 • του μεγάλου αριθμού μανιταριών της περιοχής
 • της ποικιλίας των τύπων οικοτόπων

Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει αναγνώριση φυτών από την ευρύτερη περιοχή του πάρκου και ανάλογα με την ηλικία των μαθητών ολοκληρώνεται με παιδαγωγικές δραστηριότητες, κατασκευές, χειροτεχνίες και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

 

 1. «Η Ορνιθοπανίδα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο την γνωριμία των μαθητών με τον μαγικό κόσμο των πουλιών και περιλαμβάνει παρουσίαση:

 • της σημασίας τους στην αρχαιότητα, στη μυθολογία και στη θρησκεία
 • των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και συνηθειών τους
 • των σπάνιων και απειλούμενων ειδών του Εθνικού Πάρκου
 • των βιοτόπων και της οικολογίας τους
 • των κοινών ειδών της περιοχής
 • των απειλών και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν
 • των ειδών που έχουν εξαφανισθεί
 • των τρόπων παρακολούθησης του πληθυσμού τους

Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει αναφορά στον τρόπο αναγνώριση των πουλιών (ήχοι, εξοπλισμός, οδηγός αναγνώριση) και ανάλογα με την ηλικία των μαθητών ολοκληρώνεται με παιδαγωγικές δραστηριότητες, κατασκευές, χειροτεχνίες και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

 

 1. «Τα γεφύρια του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν τα πέτρινα γεφύρια της περιοχής και περιλαμβάνει παρουσίαση:

 • του υδάτινου οικοσυστήματος του Εθνικού Πάρκου
 • του πλήθους των τοξοτών γεφυριών
 • ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της γεφυροποιίας
 • ανάλυση του τρόπου κατασκευής τους
 • των μύθων και παραδόσεων που τα συνοδεύουν στο πέρασμα του χρόνου

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών με παιδαγωγικές δραστηριότητες, κατασκευές, χειροτεχνίες και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

 1.  «Παραδοσιακά επαγγέλματα της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν ορισμένα από τα  παραδοσιακά επαγγέλματα της προστατευόμενης περιοχής και περιλαμβάνει:

 • παρουσίαση επαγγελμάτων που ασκούνται σήμερα ή ασκούνταν κατά το παρελθόν στην περιοχή
 • περιγραφή του αντικείμενου ενασχόλησης κάθε επαγγέλματος
 • συσχέτιση παλαιοτέρων επαγγελμάτων με τα επαγγέλματα της σημερινής εποχής
 • παρουσίαση της ιδιαίτερης σημασίας που είχε ο κάθε επαγγελματίας για την περιοχή
 • προβολή ενημερωτικού βίντεο με πληροφορίες για τον τρόπο κατασκευής των λιθόγλυπτων και για την σημασία τους.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών με χειροτεχνίες, ζωγραφική και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

7.«Τα τοπικά προϊόντα στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα της προστατευόμενης περιοχής και περιλαμβάνει παρουσίαση:

 • των σημαντικότερων τοπικών προϊόντων του Εθνικού Πάρκου
 • της παραγωγικής διαδικασίας του κρασιού και του τυριού καθώς και προβολή σχετικού βίντεο
 • των τρόπων αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων της περιοχής
 • της ανάγκης πιστοποίησης των τοπικών προϊόντων του Εθνικού Πάρκου
 • τρόπων βιωματικής προσέγγισης τοπικών προϊόντων όπως το κρασί, το τυρί, το μελί, και το μαλλί

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών με χειροτεχνίες, ζωγραφική και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

 

8.«Η γεωλογία του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο  την γνωριμία των μαθητών  με την γεωλογική ιστορία της περιοχής όπως αυτή αποτυπώνεται στην διαμόρφωσή του τοπίου και στην δημιουργία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του Εθνικού Πάρκου και περιλαμβάνει παρουσίαση:

 • της δημιουργίας της γης μέσα από μύθους και θεωρίες
 • των κύριων εσωτερικών χαρακτηριστικών του πλανήτη και του ανάγλυφου εξωτερικού του περιβλήματος
 • της Θάλασσας της Τηθύος μέσω των πετρωμάτων του Εθνικού Πάρκου
 • της χλωρίδας, πανίδας και της ανθρώπινης παρουσίας όπως πρωτοεμφανίστηκε στην περιοχή
 • της γεωλογίας ως επιστήμη που μελετά τις γεωλογικές δυνάμεις και το γεωλογικό χρόνο όπως αποτυπώνεται σε ένα τοπίο.

Το Πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει αναγνώριση  πετρωμάτων  από τη  ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου και ανάλογα με την ηλικία των μαθητών  ολοκληρώνεται με παιδαγωγικές δραστηριότητες, κατασκευές, χειροτεχνίες και περιβαλλοντικά παιχνίδι.

9.«Η τεχνητή λίμνη των Πηγών Αώου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο την γνωριμία των μαθητών με την τεχνητή λίμνη των Πηγών Αώου και το οικοσύστημα της περιοχής και περιλαμβάνει παρουσίαση:

 • της ευρύτερης περιοχής των πηγών του ποταμού
 • της τεχνητής λίμνης (φράγμα, ταμιευτήρας, κ.α)
 • της βλάστησης και τη χλωρίδας της περιοχής
 • των ειδών πανίδας και ορνιθοπανίδας
 • των ειδών ιχθυοπανίδας και των αμφιβίων
 • του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής
 • των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών με χειροτεχνίες, ζωγραφική και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου για το σχολικό έτος 2016 – 2017 είναι τα ακόλουθα:

 

 1. «Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο την γνωριμία των μαθητών με την μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή της χώρας μας και περιλαμβάνει παρουσίαση:

 • της προστατευόμενης περιοχής, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, των Ζωνών Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών και των Περιφερειακών ζωνών
 • της βιοποικιλότητας
 • των ζωνών βλάστησης
 • των σπάνιων ειδών χλωρίδας (λουλούδια, βότανα, μανιτάρια)
 • των σπάνιων ειδών πανίδας (θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αμφίβια και ψάρια)
 • της γεωλογίας
 • του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (οικισμοί, γεφύρια, μοναστήρια)
 • των μύθων που σχετίζονται με την περιοχή
 • των προβλημάτων και απειλών του Εθνικού Πάρκου
 • του Φορέα Διαχείρισης και των δράσεων του

Το πρόγραμμα ανάλογα με την ηλικία των μαθητών ολοκληρώνεται με παιδαγωγικές δραστηριότητες, κατασκευές, χειροτεχνίες και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

 

 1. «Η πανίδα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο την γνωριμία των μαθητών με τα σπάνια και απειλούμενα είδη πανίδας που συναντώνται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου και περιλαμβάνει παρουσίαση:

 • των πληθυσμών των θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αμφιβίων και ψαριών
 • των απειλούμενων ειδών όπως η αρκούδα, ο λύκος, το αγριόγιδο, το ζαρκάδι, η βίδρα κ.α.
 • της βιολογίας/οικολογίας τους, των διατροφικών συνηθειών τους
 • των βιοτόπων τους
 • των απειλών και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν (σύγκρουση και συνύπαρξη με τον άνθρωπο)
 • των τρόπων παρακολούθησης του πληθυσμού τους (βιοδηλωτικών ενδείξεων κ.α.)

Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει την παρακολούθηση σχετικού διαδραστικού βίντεο και ανάλογα με την ηλικία των μαθητών γίνεται αναφορά σε μύθους που συνδέονται με την περιοχή του Εθνικού Πάρκου ενώ ολοκληρώνεται με παιδαγωγικές δραστηριότητες, κατασκευές, χειροτεχνίες και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

 

 1. «Η βλάστηση και η χλωρίδα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο την γνωριμία των μαθητών με το φυσικό πλούτο της προστατευόμενης περιοχής και περιλαμβάνει παρουσίαση:

 • των δασικών ζωνών βλάστησης και των εδαφικών προτιμήσεων των ειδών
 • των ενδημικών και σπάνιων ειδών χλωρίδας
 • των φυτών με φαρμακευτικές ιδιότητες
 • του μεγάλου αριθμού μανιταριών της περιοχής
 • της ποικιλίας των τύπων οικοτόπων

Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει αναγνώριση φυτών από την ευρύτερη περιοχή του πάρκου και ανάλογα με την ηλικία των μαθητών ολοκληρώνεται με παιδαγωγικές δραστηριότητες, κατασκευές, χειροτεχνίες και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

 

 1. «Η Ορνιθοπανίδα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο την γνωριμία των μαθητών με τον μαγικό κόσμο των πουλιών και περιλαμβάνει παρουσίαση:

 • της σημασίας τους στην αρχαιότητα, στη μυθολογία και στη θρησκεία
 • των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και συνηθειών τους
 • των σπάνιων και απειλούμενων ειδών του Εθνικού Πάρκου
 • των βιοτόπων και της οικολογίας τους
 • των κοινών ειδών της περιοχής
 • των απειλών και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν
 • των ειδών που έχουν εξαφανισθεί
 • των τρόπων παρακολούθησης του πληθυσμού τους

Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει αναφορά στον τρόπο αναγνώριση των πουλιών (ήχοι, εξοπλισμός, οδηγός αναγνώριση) και ανάλογα με την ηλικία των μαθητών ολοκληρώνεται με παιδαγωγικές δραστηριότητες, κατασκευές, χειροτεχνίες και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

 

 1. «Τα γεφύρια του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν τα πέτρινα γεφύρια της περιοχής και περιλαμβάνει παρουσίαση:

 • του υδάτινου οικοσυστήματος του Εθνικού Πάρκου
 • του πλήθους των τοξοτών γεφυριών
 • ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της γεφυροποιίας
 • ανάλυση του τρόπου κατασκευής τους
 • των μύθων και παραδόσεων που τα συνοδεύουν στο πέρασμα του χρόνου

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών με παιδαγωγικές δραστηριότητες, κατασκευές, χειροτεχνίες και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

 1. «Παραδοσιακά επαγγέλματα της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν ορισμένα από τα παραδοσιακά επαγγέλματα της προστατευόμενης περιοχής και περιλαμβάνει:

 • παρουσίαση επαγγελμάτων που ασκούνται σήμερα ή ασκούνταν κατά το παρελθόν στην περιοχή
 • περιγραφή του αντικείμενου ενασχόλησης κάθε επαγγέλματος
 • συσχέτιση παλαιοτέρων επαγγελμάτων με τα επαγγέλματα της σημερινής εποχής
 • παρουσίαση της ιδιαίτερης σημασίας που είχε ο κάθε επαγγελματίας για την περιοχή
 • προβολή ενημερωτικού βίντεο με πληροφορίες για τον τρόπο κατασκευής των λιθόγλυπτων από τον κ. Μιχάλη Οικονομίδη, δημιουργό και υπεύθυνο του Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου Παραδοσιακών Επαγγελμάτων Ελαφοτόπου καθώς και για την σημασία τους από την Δρ. Μαρία Τσούπη, φιλόλογο.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών με χειροτεχνίες, ζωγραφική και περιβαλλοντικά παιχνίδια.

7.«Τα τοπικά προϊόντα στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα της προστατευόμενης περιοχής και περιλαμβάνει παρουσίαση:

 • των σημαντικότερων τοπικών προϊόντων του Εθνικού Πάρκου
 • της παραγωγικής διαδικασίας του κρασιού και του τυριού καθώς και προβολή σχετικού βίντεο
 • των τρόπων αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων της περιοχής
 • της ανάγκης πιστοποίησης των τοπικών προϊόντων του Εθνικού Πάρκου
 • τρόπων βιωματικής προσέγγισης τοπικών προϊόντων όπως το κρασί, το τυρί, το μελί, και το μαλλί

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών με χειροτεχνίες, ζωγραφική και περιβαλλοντικά παιχνίδια.