Επανάληψη Προκήρυξης: «Οργάνωση και δημιουργία του Εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου στην Κλειδωνιά του Δήμου Κόνιτσας»

Επανάληψη Προκήρυξης: «Οργάνωση και δημιουργία του Εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου στην Κλειδωνιά του Δήμου Κόνιτσας»

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει την επανάληψη
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύμβαση γενικών υπηρεσιών του έργου
«Οργάνωση και δημιουργία του Εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου στην Κλειδωνιά του Δήμου Κόνιτσας» με
CPV: 92521100-0
(Υπηρεσίες εκθέσεων μουσείων)…

Επανάληψη προκήρυξης για την Οργάνωση και δημιουργία του εκθεσιακού χώρου

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.