Προκήρυξη – “Προμήθεια εξοπλισμού επιστημονικής παρακολούθησης”

Προκήρυξη – “Προμήθεια εξοπλισμού επιστημονικής παρακολούθησης”

«Προμήθεια εξοπλισμού επιστημονικής παρακολούθησης» που αποτελεί τμήμα της ράσης 3: «Επιστημονική παρακολούθηση συγκεκριμένων ειδών χλωρίδας και πανίδας της κοινοτικής οδηγίας 92/43 και την καταγραφή άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας, με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου» της Απόφασης Αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Dράσεις για την Προστασία και Dιατήρηση της βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΕΔΩ

No Comments

Post A Comment