Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού

Ημερομηνία έναρξης: 14-5-2013
Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», «ΕΣΠΑ 2007-2013», του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου, που εδρεύει στο δήμο Γρεβενών με έδρα υπηρεσιών στους Ασπράγγελους Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων.
Περισσότερα
Νικητές διαγωνισμού
No Comments

Post A Comment