Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου

Α) Για την υποβοήθηση και παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην καταγραφή, επιστημονική παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση του αγριόγιδου ( Rupicapra rupicapra balcanica ) στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών,
Β) Για την υποβοήθηση και παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην καταγραφή, επιστημονική παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της βίδρας (Lutra lutra ) στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών και
Γ) Για την υποβοήθηση και παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην καταγραφή, επιστημονική παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση των ειδών ιχθυοπανίδας –με έμφαση στα είδη της 92/43/ΕΟΚ, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών…..

Δείτε όλη την προκήρυξη (.PDF)

No Comments

Post A Comment