Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού επεξεργασίας Δορυφορικών εικόνων (Τηλεπισκόπισης) αλλά και των απαραίτητων δορυφορικών εικόνων

No Comments

Post A Comment