ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Παροχή υπηρεσιών χειριστή σκύλου ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Παροχή υπηρεσιών χειριστή σκύλου ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την «Παροχή υπηρεσιών χειριστή σκύλου ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων» 

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ADAM_ANTIPOISON DOG

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.