ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την δημιουργία «Ηλεκτρονικής πλατφόρμας WebGIS»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την δημιουργία «Ηλεκτρονικής πλατφόρμας WebGIS»

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής
προσφορών, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης, για την υπηρεσία δημιουργίας «Ηλεκτρονικής
πλατφόρμας WebGIS»

Περισσότερα

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.