ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την υπηρεσία «Έρευνα γενετικής ποικιλότητας στον πληθυσμό του ρόμπολου (Pinus heldreichii) στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την υπηρεσία «Έρευνα γενετικής ποικιλότητας στον πληθυσμό του ρόμπολου (Pinus heldreichii) στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την υπηρεσία «Έρευνα γενετικής ποικιλότητας στον πληθυσμό του ρόμπολου (Pinus heldreichii) στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΑΔΑΜ_ΡΟΜΠΟΛΟ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.