ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια δέκα (10) καμερών παρακολούθησης πανίδας (trail cameras) και των παρελκομένων τους στο πλαίσιο του LIFE ARCPROM

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια δέκα (10) καμερών παρακολούθησης πανίδας (trail cameras) και των παρελκομένων τους στο πλαίσιο του LIFE ARCPROM

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια δέκα (10) καμερών παρακολούθησης πανίδας (trail cameras) και των
παρελκομένων τους στο πλαίσιο του LIFE ARCPROM (LIFE18 NAT/GR/000768)….

Περισσότερα

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.