ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΡΟΦΕΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΚΥΛΩΝ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΡΟΦΕΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΚΥΛΩΝ»

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών εκτροφέα/εκπαιδευτή
σκύλων» (αφορά δύο τμήματα) της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»,…

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΜΕΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΚΥΛΩΝ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.