Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού»

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού» (αφορά δύο τμήματα) …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑ

ΑΔΑΜ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑΛΙΕΙΑ_ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ τελικο

ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΑΛΙΕΙΑ – ΚΑΜΕΡΕΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Πίνακας Επακριβών Προδιαγραφών

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.