Σχέδιο Αγώνα Περιπέτειας – Δίλοφο Ζαγοριού, 4 Μαϊου

Σχέδιο Αγώνα Περιπέτειας – Δίλοφο Ζαγοριού, 4 Μαϊου

Adventure Race Xorogoi

1ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Πολιτιστικός Σύλλογος Διλόφου

Τεχνικός Διευθυντής: Αθανάσιος Κουρής

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της διοργάνωσης είναι να δώσει την δυνατότητα στους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων να έλθουν σε επαφή με τη φύση και τις όμορφες διαδρομές της περιοχής του Ζαγορίου, να βιώσουν μοναδικές εμπειρίες σε μια προσπάθεια προσέγγισης μιας άλλης εποχής, να τους ενθαρρύνει να δοκιμάσουν, να προσπαθήσουν, να χαρούν τη συμμετοχή, να εξερευνήσουν και να δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δυνάμεις τους, σε έναν αγώνα περιπέτειας.

 

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Αφετηρία
Αφετηρία του αγώνα ορίζεται το Δίλοφο Ζαγορίου

Τερματισμός
Τερματισμός του αγώνα θα γίνει στο Κουκούλι Ζαγορίου

Η αντίληψη
Ο αγώνας περιπέτειας είναι μια σύνθεση η οποία αποτελείται από το δρομικό τμήμα και από δοκιμασίες δύναμης, δεξιότητας, ισορροπίας καθώς και οικειότητας με την φύση

Δρομικό τμήμα
Το δρομικό τμήμα αποτελείται κυρίως από καταγεγραμμένα και σηματοδοτημένα μονοπάτια

Δοκιμασίες
Οι δοκιμασίες αποτελούνται από:

1) μεταφορά φορτίου 10 κιλών για 100μ.,

Σε συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής θα υπάρχουν τσουβάλια με άμμο σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των αγωνιζομένων. Ο κάθε αθλητής θα μεταφέρει στην πλάτη του αυτό το φορτίο και για απόσταση 100μ. πάνω στην διαδρομή. Στη συνέχεια θα αφήνει το φορτίο και θα συνεχίζει.

2) κίνηση πάνω σε καθορισμένο κορμό δέντρου μήκους περίπου 4μ.,

Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να περάσουν πάνω από κορμό δέντρου μήκους περίπου 4μ., ο οποίος θα βρίσκεται σε καθορισμένο σημείο της διαδρομής. Ο κορμός δεν θα απέχει περισσότερο από 30εκ., από το έδαφος.

3) πέρασμα σε συγκεκριμένο σημείο μέσα από το ποτάμι,

Οι αθλητές υποχρεούνται να διασχίσουν δύο φορές το ποτάμι σε συγκεκριμένα σημεία. Σε καμία περίπτωση το βάθος του νερού δεν θα υπερβαίνει τα 30 εκ.

4) λίθινες κατασκευές

Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν μια σειρά από προκαθορισμένο αριθμό πετρών την μία πάνω στην άλλη με τον τρόπο που θα τους υποδείξουν οι παραβρισκόμενοι κριτές. Οι πέτρες με την ομάδα των κριτών θα βρίσκονται  σε συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής.

 

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η αφετηρία του αγώνα γίνεται από την πλατεία του Διλόφου. Η διαδρομή ακολουθεί το κατηφορικό μονοπάτι μήκους περίπου 1,5 χλμ προς το γεφύρι του καπετάν Αρκούδα. Περνά πάνω από το γεφύρι και πριν συναντήσει την άσφαλτο στρίβει αριστερά στο μονοπάτι. Το μονοπάτι αυτό, μήκους περίπου 500μ., διασταυρώνεται δύο φορές με το ρέμα του γεφυριού και συναντά την άσφαλτο 300μ. περίπου πριν το γεφύρι του Κόκκορη. Οι αθλητές περνούν πάνω από το γεφύρι και στην συνέχεια κάτω από την γέφυρα του οδικού δικτύου. Στη συνέχεια η διαδρομή κινείται στο μονοπάτι δίπλα από την ποταμιά για περίπου 700μ., και κατόπιν κατευθύνεται δεξιά ακολουθώντας το ανηφορικό μονοπάτι μήκους 600μ., μέχρι το Κουκούλι.

Σήμανση
Σε όλη την διαδρομή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπάρχουν σημάδια και χαρακτηριστικές κορδέλες. Ειδικό βάρος δε, έχει δοθεί στις διασταυρώσεις ή όπου υπάρχει αλλαγή πορείας.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ
Το δρομικό τμήμα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα αντοχής. Οι αγωνιζόμενοι προσπαθούν να καλύψουν την διαδρομή μέχρι τον τερματισμό στο μικρότερο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση των δοκιμασιών οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τις φέρουν εις πέρας ακολουθώντας τις οδηγίες. Για τις δοκιμασίες της ισορροπίας [κίνηση πάνω σε καθορισμένο κορμό δέντρου μήκους περίπου 4μ] και συγκεκριμένα στην περίπτωση που ο αθλητής δεν ολοκληρώσει με επιτυχία την προσπάθεια πρέπει να την επαναλάβει με συνέπεια να χάνει πολύτιμο χρόνο. Ο μέγιστος αριθμός των ανεπιτυχών προσπαθειών είναι τρεις. Από εκεί και πέρα ο αγωνιζόμενος συνεχίζει κανονικά. Για τις δοκιμασίες της δεξιότητας [λίθινες κατασκευές] ο αγωνιζόμενος συνεχίζει την προσπάθεια μέχρι την ολοκλήρωσή της. Ανεπιτυχείς ενέργειες επιβαρύνουν χρονικά τον αθλούμενο.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Κατά την διάρκεια του αγώνα θα υπάρχουν ομάδες εθελοντών – κριτών με εμπειρία σε αγώνες βουνού οι οποίοι θα συνοδεύουν τους αθλητές [χωρίς να παρεμβαίνουν στην προσπάθειά τους]. Οι ομάδες αυτές των εθελοντών θα κατανέμονται σε όλο το μήκος των αθλητών και θα τους παρακολουθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει αθλητής σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μ. από εθελοντή.

Φυσικά είναι καλοδεχούμενη κάθε πρωτοβουλία γονιού να συνοδεύσει το παιδί του που συμμετέχει με την προϋπόθεση να μην δράσει υποβοηθητικά και αντιαγωνιστικά.

Επίσης σε κάθε σημείο που θα διεξάγονται οι δοκιμασίες θα υπάρχει ξεχωριστή ομάδα εθελοντών-κριτών οι οποίοι θα μεριμνούν για την ασφάλεια των αθλητών. Το ίδιο θα ισχύει και στις διασταυρώσεις όπως και στα σημεία που η διαδρομή συναντά το ασφάλτινο οδικό δίκτυο [2 φορές]. Στην περίπτωση του περάσματος από το ποτάμι σημειώνεται ότι το βάθος δεν θα ξεπερνά τα 30 εκ., η ροή θα είναι ήπια και επίσης θα υπάρχουν και σχοινιά προστασίας.

 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Θα υπάρχει ένας σταθμός ανεφοδιασμού αμέσως μετά το γεφύρι του Κόκκορη.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κάθε αγωνιζόμενος υποχρεούται να φέρει μαζί του σφυρίχτρα.

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Στην εκκίνηση, κατά μήκος της διαδρομής καθώς και στον τερματισμό θα λειτουργεί υγειονομικός σταθμός πρώτων βοηθειών. Επίσης, για την ασφαλέστερη διεξαγωγή του αγώνα θα υπάρχουν γιατροί που θα παρακολουθούν την εξέλιξη του.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν Μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Οι μαθητές συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και πρέπει να έχουν εξετασθεί πρόσφατα από ιατρό. Κατά την παραλαβή των αριθμών, οι κηδεμόνες-γονείς υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει ότι ο αγωνιζόμενος συμμετέχει με δική του ευθύνη.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλοι οι αγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν δωρεάν.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Κατηγορία Μαθητών – Γυμνασίων
Κατηγορία Μαθητριών – Γυμνασίων
Κατηγορία Μαθητών – Λυκείων
Κατηγορία Μαθητριών – Λυκείων

 

ΕΠΑΘΛΑ
Όλοι οι τερματίσαντες θα παραλάβουν αναμνηστικό μετάλλιο.

Οι 3 πρώτοι μαθητές και οι 3 πρώτες μαθήτριες των Γυμνασίων καθώς και οι 3 πρώτοι μαθητές και οι 3 πρώτες μαθήτριες των Λυκείων θα βραβευτούν ξεχωριστά.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ως ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα ορίζεται η Κυριακή 4 Μαΐου 2014. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10:30 πμ. Όλοι οι αθλητές πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της εκκίνησης [πλατεία Διλόφου] 30 λεπτά πριν την εκκίνηση για έλεγχο των αριθμών, τεχνική ενημέρωση καθώς και προθέρμανση.

 

Κατεβάστε το .doc

No Comments

Post A Comment