Το έργο του Φορέα Διαχείρισης για την προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου την χρονική περίοδο 2010 – 2015

Το έργο του Φορέα Διαχείρισης για την προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου την χρονική περίοδο 2010 – 2015

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου διοργανώσε με επιτυχία την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στα Ιωάννινα ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Το έργο του Φορέα Διαχείρισης για την προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου την χρονική περίοδο 2010 – 2015».

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν από τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης οι δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Όπως τονίστηκε τόσο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δρ. Γεώργιο Μαλλίνη, όσο και από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετείχαν στην εκδήλωση ο Φορέας Διαχείρισης των Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου έχει επιτύχει, υλοποιώντας επιτυχώς το πολυδιάστατο έργο του, την αποδοχή του ρόλου του τόσο από την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινό όσο και από τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κος Μαλλίνης ο Φορέας συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις των Φορέων Διαχείρισης με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την υλοποίηση του τρέχοντος χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ 2007- 2013.

Αρχικά ο Δ/ντής του Φορέα Διαχείρισης κ. Μιχάλης Βάκκας παρουσίασε τις δράσεις που υλοποιήθηκαν για την διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν Δράσεις με τη μέθοδο της Αυτεπιστασίας που σχετίζονται με τις βασικότερες λειτουργίες του Φορέα Διαχείρισης που είναι η Επόπτευση – φύλαξη, η Επιστημονική παρακολούθηση (Monitoring) επιλεγμένων ειδών πανίδας και οι Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από τους Υπεύθυνους των Τμημάτων του Φορέα, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της Επιστημονικής Παρακολούθησης για το αγριόγιδο, την βίδρα και την ιχθυοπανίδα που διενεργήθηκε από στελέχη του Φορέα με την υποστήριξη εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών καθώς και το πλήθος των δράσεων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης που είχαν στόχο την διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφορίας και των διαχειριστικών δράσεων του Φορέα Διαχείρισης και συνέβαλαν στην ανάδειξη και την προβολή της προστατευόμενης περιοχής και στην ανατροπή της αρχικής επιφυλακτικής στάσης της τοπικής κοινωνίας πετυχαίνοντας την εδραίωση του ρόλου του Φορέα στην περιοχή. Επιπλέον παρουσιάστηκε ο τρόπος αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, κυρίως με την χρησιμοποίηση λογισμικών δορυφορικής τηλεπισκόπησης, δορυφορικών εικόνων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, στην διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, παρουσιάστηκαν μερικές από τις αξιόλογες συνεργασίες του Φορέα Διαχείρισης με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου με την Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – ΕΚΒΥ και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο MedINA.

Η ημερίδα, ολοκληρώθηκε με τοποθετήσεις των παρευρισκόμενων, την υποβολή ερωτήσεων προς τη διοίκηση και τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης που οδήγησαν στη διεξαγωγή ενός γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου.

No Comments

Post A Comment