Εκδρομές ερμηνείας Περιβάλλοντος

Ο Φορέας Διαχείρισης διοργανώνει Εκδρομές Ερμηνείας Περιβάλλοντος, με θεματολογία σχετική με τους οικισμούς, το νερό, τη βλάστηση, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (βότανα), τους αρχαιολογικούς χώρους κ.α. Στα πλαίσια της παραπάνω δράσης, οι μικροί και οι μεγάλοι φίλοι μπορούν να επισκεφτούν τα Κέντρα Πληροφόρησης του Πάρκου της Βορείας Πίνδου, όπου τα Στελέχη του Φορέα Διαχείρισης και συγκεκριμένα , Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και οι υπάλληλοι των Κέντρων Πληροφόρησης, θα ενημερώσουν και θα ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα του Εθνικού Πάρκου της Βορείας Πίνδου και γενικότερα διαχείρισης του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν Εκδρομές Ερμηνείας Περιβάλλοντος (Δράσεις στο Πεδίο).