Επισκέψεις σε Κ.Π.

Σκοπός της λειτουργίας των Κέντρων Πληροφόρησης είναι η μύηση των επισκεπτών στα σημαντικά οικολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της προστατευόμενης περιοχής της Βόρειας Πίνδου, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους απέναντι στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Στους χώρους τους παρουσιάζονται εκθέματα και γίνονται προβολές για τον φυσικό πλούτο του Εθνικού Πάρκου, για την μοναδική αρχιτεκτονική, την ιστορία και τη λαογραφία της περιοχής. Πραγματοποιούνται επίσης ξεναγήσεις οργανωμένων ομάδων επισκεπτών, όπως group τουριστών, ΚΑΠΗ, σχολεία, Πανεπιστήμια κ.ά.