Ιστορία

Ίχνη ανθρώπινης παρουσίας από την προϊστορία ως το Βυζάντιο

Προϊστορία: ανώτερη παλαιολιοθική εποχή (20.000 – 8.000 π.Χ.)
Λίθινα και οστέινα εργαλεία και τμήματα οστών από θηράματα σε σπήλαιο στη θέση Κλειδί κοντά στο φαράγγι του Βοϊδομάτη.

Προϊστορία: νεολιθική εποχή (8.000 – 3.000 π.Χ.)
Ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας στο σπήλαιο Γκούντας Αλατόπετρας.

Εποχή του χαλκού (3.000 – 1.000 π.Χ.)
Τάφοι στο νοτιοδυτικό άκρο του Πάρκου (Κάτω Πεδινά, Ελαφότοπος).

Εποχή του σιδήρου (11ος – 9ος αι. π.Χ.)
Ευρήματα στη Δυτική Πίνδο (Κόνιτσα), τάφοι με πλούσια κτερίσματα στην Ανατολική Πίνδο (Σπήλαιο Γρεβενών).

Γεωμετρική, αρχαϊκή και κλασική εποχή (9ος – 4ος αι. π.Χ.)
Οικισμοί στη Βίτσα Ζαγορίου (στις παρυφές της χαράδρας του Βίκου ανάμεσα στη Βίτσα και στο Μονοδένδρι) και στο Λιατοβούνιο Κόνιτσας (στο σημείο που ο Αώος ενώνεται με το Βοϊδομάτη) δίνουν πολλές πληροφορίες για τη νομαδική ζωή των κατοίκων.

Ελληνιστική εποχή (330 π.Χ. – 167 π.Χ.)
Ερείπια από πέντε οχυρώσεις στα χωριά Γρεβενίτι, Μακρίνο, Σκαμνέλι και στο ύψωμα Καστράκι. Στο χωριό Σπήλαιο βρέθηκε αρχαία Aκρόπολη, νεκροταφείο καύσεων και νεκροπόλεις, στο χωριό Περιβόλι ταφές των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, στο ύψωμα προφήτης Ηλίας στο χωριό Πρόσβορο ερείπια κάστρου ελληνιστικής εποχής και στο Πολυνέρι ελληνιστική οχύρωση.

Ρωμαϊκή εποχή (167 π.Χ. – 250 μΧ.)
Yπολείμματα οικισμών και οχυρώσεων στη Μακεδονική Πίνδο, ψηφιδωτό δάπεδο ρωμαϊκής έπαυλης στο χωριό Ζιάκας, υπολείμματα αρχαίου ναού στους Μαυραναίους, τάφοι στο χωριό Περιβόλι και ερείπια κάστρου στους Φιλιππαίους.

Πρωτοβυζαντινή (4ος – 6ος αι. μ.Χ.) και μέση βυζαντινή περίοδος (6ος αι. – 1204 μ.Χ.)
Το κάστρο της εποχής του Ιουστινιανού στην είσοδο της χαράδρας του Αώου, ενισχύσεις οχυρωματικών έργων στο Σπήλαιο και στο Πολυνέρι Γρεβενών.

Υστεροβυζαντινή περίοδος (1204 – 1479)
Ενισχύσεις οχυρώσεων στο Καστράκι Αγίου Μηνά (Ανατολική Πίνδος).