Πακέτο Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Ο Φ.Δ. έχει συντάξει και διανέμει στα σχολεία «Πακέτο δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για το Εθνικό Πάρκο», το οποίο περιλαμβάνει επιλεγμένες δραστηριότητες, ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά σχολικής ηλικίας (6-12 ετών).
Αναλυτικά, το πακέτο περιλαμβάνει:
α) Παρουσίαση της προστατευόμενης περιοχής και των ιδιαιτεροτήτων της
β) 15 φύλλα εργασίας, με 57 παιδαγωγικές δραστηριότητες, ειδικά σχεδιασμένες για την ηλικιακή ομάδα 6-12 ετών
γ) Βασικές οδηγίες – κατευθύνσεις για τον εκπαιδευτικό, κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και
δ) CD με υποστηρικτικό υλικό

 

1) Ενημερωτικό Κείμενο
2) Οδηγός Εκπαιδευτή
3) Παδαγωγικές Δραστηριότητες
4) Υποστηρικτικό Υλικό