Περιβαλλοντική Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση Σε Σχολεία

Πρωταρχικός στόχος του Φορέα Διαχείρισης αποτελεί και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών, η οποία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη μεταλαμπάδευση αξιών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε νέες στάσεις ζωής. Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου αποτελεί ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης, όπου οι μικροί και οι μεγάλοι φίλοι μπορούν να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα της μάθησης στην τάξη, με τα πλεονεκτήματα της μάθησης στο πεδίο και στη φύση.