Βιβλία

Το πακέτο περιβαλλοντικής ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πειλαμβάνει:

1) Ενημερωτικό Κείμενο

2) Οδηγός Εκπαιδευτή

3) Παδαγωγικές Δραστηριότητες

4) Υποστηρικτικό Υλικό

Το έργο του Φορέα Διαχείρισης για την προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου την χρονική περίοδο 2010 – 2015:

Πεδία συνεργασίας ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ και ΦΔ.

Δράσεις διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου κατά τη δεύτερη φάση λειτουργίας του. Αποτίμηση και Προοπτικές για το μέλλον.

Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου – Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής.

Επιστημονική Παρακολούθηση στο πλαίσιο της Αυτεπιστασίας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου.

“Οικομουσείο του ποταμού Αώου και φωτογραφική έκθεση “Στο Διάβα”: Συνεργασία με τον ΦΔ Βίκου-Αώου και Πίνου και μελλοντικές προοπτικές.

Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου.

Συνεργασία ΠΜΚΟ και ΦΔΠΠ.