Δράσεις για Μαθητές

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί ένα τμήμα των δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που αναπτύσσει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Τα ορεινά δασικά οικοσυστήματα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, τα απειλούμενα είδη πανίδας, τα σπάνια είδη βλάστησης και χλωρίδας, η ιδιαίτερη γεωμορφολογία καθώς και τα μοναδικά ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προστατευόμενης περιοχής συνθέτουν μερικά από τα θέματα των δραστηριοτήτων για μαθητές που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο Φορέα Διαχείρισης.

 

Συγκεκριμένα υλοποιούνται, κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προγράμματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στους χώρους των σχολείων με επισκέψεις των αρμόδιων στελεχών του Φορέα αλλά και στους χώρους των Κέντρων Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου (Ασπράγγελοι Ζαγορίου, Μέτσοβο, Μαυραναίοι Γρεβενών) σε συνδυασμό με Εκδρομές Ερμηνείας Περιβάλλοντος στην προστατευόμενη περιοχή. Επιπλέον ο Φορέας Διαχείρισης διαθέτει ένα αξιόλογο Πακέτο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης με τίτλο «Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου… Ας μάθουμε, ας παίξουμε…», για μαθητές ηλικίας 6 έως 12 ετών, εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

 

Στόχος της υλοποίησης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και των Εκδρομών Ερμηνείας Περιβάλλοντος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν έννοιες όπως είναι η προστατευόμενη περιοχή, οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου – φυσικού περιβάλλοντος, τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται. Επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με την επιστημονική μεθοδολογία – έρευνα, την κριτική και δημιουργική προσέγγιση των θεμάτων και την ανάπτυξη επιστημονικής νοοτροπίας. Επιπλέον στόχος είναι οι μαθητές να εργάζονται σε ομάδες και να αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας ενώ επιδιώκεται η σύνδεση της σχολικής με την καθημερινή ζωή, η καλλιέργεια της υπευθυνότητας, της ικανότητας λήψης αποφάσεων και η δημιουργική παρέμβαση. Τέλος, στόχος του Φορέα είναι η δημιουργία στενής σχέσης των μαθητών με τη φύση με τη μεσολάβηση όλων των αισθήσεων.

 

Όλες οι δράσεις του Φορέα Διαχείρισης πραγματοποιούνται, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, πάντοτε κατόπιν αίτησης του διδάσκοντος εκπαιδευτικού στην Υπηρεσία του Φορέα και προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων μαθητών. Επίσης το Πακέτο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης με τίτλο «Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου… Ας μάθουμε, ας παίξουμε…» αποστέλλεται δωρεάν σε δημοτικά σχολεία όλης της χώρας κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος στο Φορέα Διαχείρισης. Η διάρκεια υλοποίησης τόσο των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης όσο και των Εκδρομών Ερμηνείας Περιβάλλοντος είναι περίπου 3 διδακτικές ώρες.

 

Πέραν των ανωτέρω δράσεων οι σχολικές μονάδες μπορούν, χωρίς να συμμετέχουν σε κάποιο από τα Προγράμματα ή της Εκδρομές του Φορέα Διαχείρισης, να συνδυάσουν την εκδρομή τους στην Προστατευόμενη Περιοχή με ξενάγηση σε κάποιο από τα πέντε Κέντρα Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (Ασπράγγελοι, Πάπιγκο, Βοβούσα, Μέτσοβο, Μαυραναίοι).