Κολύμβηση

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 23069/2005 (ΦΕΚ639/Δ΄/14-06-2005), η κολύμβηση αποτελεί μη επιτρεπόμενη δραστηριότητα στα ποτάμια και στις λίμνες του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Επιπλέον, η κολύμβηση σε ρέματα εντός πυρήνων Εθνικών Δρυμών στην περιοχή του Πάρκου, αποτελεί παράβαση τόσο του Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου, όσο και του Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Πίνδου.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους επισκέπτες των υπαλπικών υδάτινων οικοσυστημάτων όπως οι Δρακόλιμνες Τύμφης – Σμόλικα και οι Λίμνες Φλέγκα. Οι συγκεκριμένες λίμνες αποτελούν απομονωμένα υδάτινα οικοσυστήματα και περιλαμβάνουν σημαντικές φυτοκοινωνίες και είδη πανίδας, η δομή των οποίων βρίσκεται σε μια σταθερή οικολογική ισορροπία στο πέρασμα των ετών. Οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως το κολύμπι, ενδέχεται να διαταράξει την οικολογική ισορροπία και να αλλοιώσει την ποιότητα των υδάτων.

Συγκεκριμένα, η βλάστηση κατά μήκος της ακτογραμμής της δρακόλιμνης Τύμφης είναι άφθονη, αποτελούμενη κυρίως από είδη της οικογένειας Carex sp. (Κυπερίδες), τα οποία αναπτύσσονται καλά πάνω σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα. Σημαντικά όμως υδρόβια μακρόφυτα βρήκαν καταφύγιο και διαβιούν εντός της παραλίμνιας ζώνης αυτής όπως τα: Alopecurus aequalis (Αλωπέκουρος), Callitriche palustris (Καλλίτριχο), Eleocharis palustris (Ελειόχαρις), Plantago lanceolate (Πεντάνευρο), Ranunculus trichophilus (Νεραγκούλα), Sagittaria sagittifolia (Σαγκιταρία). Η παραπάνω βλάστηση στηρίζει και την ζωή σημαντικών ειδών αμφιβίων που συναντώνται στη δρακόλιμνη της Τύμφης, όπως ο Aλπικός τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris), η Κιτρινομπομπίνα (Bombina variegate),  ο Πράσινος φρύνος (Bufotes viridis) και οι γυρίνοι αυτών.

Η υγρόφιλη βλάστηση που κυριαρχεί στις δρακόλιμνες Σμόλικα και Φλέγγας, παρουσιάζει κάποια διαφορά σε σχέση με τη δρακόλιμνη της Τύμφης, λόγω του διαφορετικού γεωλογικού υποστρώματος. Πάνω από τους οφιολιθικούς λιθώνες περιμετρικά και εντός των λιμνών αυτών, συνατώνται υγρόφιλες διαπλάσεις αποτελούμενες από τα είδη: Carex paniculata (Κυπερίδα), Juncus effusus (Βούρλο), Deschampsia cespitosa (Δεσαμψία) και το Eriophorum latifolium (Εριοφόρο). Οι ευτροφικές αυτές πόες, υποστηρίζουν ομοίως τη ζωή αρκετών αμφιβίων που συναντώνται στις δρακόλιμνες αυτές όπως o Αλπικός τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris), ο Μακεδονικός τρίτωνας (Triturus carnifex macedonicus), η σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra),  η κιτρινομπομπίνα (Bombina variegate) και οι γυρίνοι αυτής.

 

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες
Περιήγηση με οχήματαΑλιεία στους Ποταμούς
Πεζοπορία-ΟρειβασίαΣυλλογή Βοτάνων-Ανθέων
Υδάτινες Δραστηριότητες (Ράφτινγκ, Καγιάκ κ.α.)Συλλογή Μανιταριών
ΑναρρίχησηΚατασκήνωση – Στάθμευση Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων
ΦωτογράφισηΆναμμα Φωτιάς
ΚολύμβησηΧιονοδρομία
Κυνήγι