ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) ειδικών κάδων σκουπιδιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) ειδικών κάδων σκουπιδιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) ειδικών απροσπέλαστων από την αρκούδα κατασκευών τοποθέτησης κάδων σκουπιδιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Τετάρτη 29 – 07 – 2020 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου στους Ασπραγγέλους του Δ. Ζαγορίου, Τ.Κ. 44007.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.