Προκηρύξεις

Το έργο αφορά τη δημιουργία (σχεδιασμός και εκτύπωση), ενός δίγλωσσου εντύπου (ελληνικά – αγγλικά) με τίτλο «Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου: συνύπαρξη ανθρώπου και άγριων θηλαστικών» Πρωτογενές αίτημα για υπηρεσία παραγωγής ενημερωτικού εντύπου...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ .doc (2)...